Produkty

Levné motorové oleje nemusí vždy znamenat, že nejsou kvalitní

Mezi motoristy, a dokonce i v řadách některých autoservisů, panuje v poměrně značné míře mnoho mýtů, které se vztahují k motorovým olejům. Mnozí lidé se domnívají, že o kvalitě oleje rozhoduje jeho původ – zda je syntetický, nebo minerální. Na kvalitu má také údajně vliv i jeho viskozita, anebo dokonce země původu. Česká republika je v tomto ohledu navíc specifická – údajně jsou české oleje podřadné, a že bychom měli dát přednost zásadně zahraničním výrobkům. Je to jakýsi pozůstatek socialistického ducha té doby, kdy se lidé ohlíželi směrem na západ, a ten byl nepochybně zárukou kvalitních výrobků.
chromový motor.jpg
Předně bychom si měli ujasnit, co má skutečně na kvalitu motorových olejů vliv. Je to pouze výkonnostní třída, specifikovaná výrobcem podle mezinárodních norem. Nic jiného v podstatě vliv nemá. A dokonce ani kvalita oleje samotná nerozhoduje o intervalu jeho výměny. Jak často měnit olej, určuje vždy výrobce vozu, resp. motoru, a ten také jeho uživatelům stanoví toleranci tzv. výkonnostní třídy oleje. Interval výměny olejové náplně tedy závisí především na způsobu spalování oleje, tedy na konstrukci motoru.
karburátor motoru.jpg

Konstrukce zážehových motorů

U těchto motorů se spalováním benzínu olej zahřívá na vyšší teplotu, a to má primární vliv na jeho degradaci (chemický rozklad). To je zásadní rozdíl oproti dieselovým motorům. Vliv na opotřebení oleje a na zkrácení intervalu jeho výměny má také častější akcelerace, zejména v hustém provozu ve městech, popojížděním v kolonách apod. V posledních letech se také navyšuje objemový zdvih válců, což klade i vyšší požadavky na olej. Přispívají k tomu i ventily EGR s recirkulací výfukových plynů a tím pádem s odlišným vstřikováním palivové směsi. Obecně se doporučuje zkrátit výměnu oleje až o 30 procent doporučené doby právě tehdy, jestliže jezdíme častěji v městském provozu.
blok motoru.jpg

Jak jsou na tom vznětové motory

Tam je situace diametrálně odlišná. Podle náhodných laboratorních testů olejů, které byly měněny v naftových motorech v doporučených intervalech výrobcem, bylo zjištěno, že jejich chemická degradace je minimální, a že by mohly být v provozu z tohoto hlediska klidně ještě tisíce kilometrů. Jediný problém je ovšem v množství sazí, které testované oleje obsahovaly. Vtip je v tom, že jsou to velmi malé částečky, řádově o velikosti desetin mikrometru, a ty samozřejmě nezachytí filtrace.
Zjištěné výsledky laboratorních testů mohou majitelům dieselů tudíž deklarovat používání i levných olejů, pouze s přihlédnutím na výkonnostní třídu doporučovanou výrobcem motoru. Životnost olejové směsi v palivovém systému totiž určuje primárně množství sazí, potažmo kvalita samotné nafty. Nutno ovšem podotknout, že se obsah síry v naftě za posledních 10 let velmi snížil.

Mohlo by se vám také líbit...